Видавництво Навчальна книга – "Богдан" Купити електронні книги

Медкнига

Книги цього видавництва

Інфаркт міокарда - не вирок

Інфаркт міокарда - не вирок

120 с., 145х200, М'яка обкл.

У книзі читач знайде відповіді на запитання, пов'язані з факторами ризику та причинами розвитку ішемічної хвороби серця (стенокардії та інфаркту міокарда), першими клінічними ознаками. Даються поради з надання першої медичної допомоги в домашніх умовах, обґрунтовується доцільність виклику лікаря невідкладної допомоги. Містяться сучасні уявлення про коронарографію та інтервенційні методи лікування інфаркту ...

Мое водолечение

Мое водолечение

208 с., 145х215, М'яка обкл.

Применение воды с профилактической и лечебной целями восходит истоками к временам глубокой старины (Ассирия, Вавилон, Древний Египет). В античном мире общепринятым средством поддержания бодрого состояния тела и духа были знаменитые "римские бани". Научное обоснование водолечения находим в трудах отца медицины Гиппократа. Система водолечения С. Кнейпа, приобретшая за 128 лет существования ...

Актуальна гінекологія: від лікаря до пацієнта

Актуальна гінекологія: від лікаря до пацієнта

76  с., 145х200, М'яка  обкл.

Ця невелика книга написана не для хворих, а для всіх здорових жінок різного віку з несхожими проблемами. Збереження здоров'я жіночої половини населення — основна мета автора. Автору активно допомагали жінки, які задавали питання, що найбільше їх цікавили і хвилювали, були для них важливі. Відповіді на ці запитання і лягли в ...

Зрение человека: проблемы и их решение

Зрение человека: проблемы и их решение

100 с., 145х200, М'яка обкл.

В предлагаемой читателю книге автор в простой и доступной форме излага ет сложные проблемы зрительной системы человека в современных условия значительно отличающихся от прежних, к которым человечество привыкло I протяжении многих веков. Дается много практических советов, как избежа! заболеваний глаз и уберечь свое зрение и зрение своих детей от возможных ...

Как надо жить

Как надо жить

188 с., 100х210, М'яка обкл.

Практична психосоматика: діагностичні шкали. 3-тє вид.

Практична психосоматика: діагностичні шкали. 3-тє вид.

200 с., 145х200, М'яка обкл.

У третій, оновленій та доповненій редакції навчального посібника з позиції психосоматичної медицини представлено діагностичні підходи до курації пацієнтів загальносоматичної та психіатричної практики в умовах сучасного агресивного соціуму. Проаналізовано проблеми гіподіагностики психічних розладів у пацієнтів соматичної практики, особливо за наявності одного або кількох хронічних неін-фекційних захворювань. Наведено та пояснено представленість психосоматичних ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Інтенсивна терапія в ендокринології (невідкладні стани)

Інтенсивна терапія в ендокринології (невідкладні стани)

144 с., М'яка обкл.

У навчальному посібнику систематизовано останні дані вітчизняної і зарубіжної літератури. Із сучасних позицій викладено питання етіології, патогенезу, клініки, діагностики ком і невідкладних станів при ендокринній патології та надання невідкладної допомоги при них, наведено стандарти надання невідкладної допомоги відповідно до рівня лікувально-профілактичних закладів. Посібник розрахований на слухачів системи до- та післядипломної ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Нейростоматологія. Навч. посіб.

Нейростоматологія. Навч. посіб.

216 с., 145х200, М'яка обкл.

У навчальному посібнику викладено матеріал для самостійної підготовки студентів стоматологічних факультетів до практичних занять із неврології. Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Мала енциклопедія ендокринолога. Основні нозології та синдроми.

Мала енциклопедія ендокринолога. Основні нозології та синдроми.

424 с., 145х215, М'яка обкл.

У виданні представлені сучасні відомості, переважно прикладного характеру, щодо ендокринних захворювань як найбільш поширених (цукровий діабет, ожиріння, патологія щитоподібної залози), так і орфанних з урахуванням особливостей клінічного перебігу та лікування у віковому аспекті. Матеріал містить новітні наукові дані, актуальні міжнародні рекомендації з діагностики та лікування захворювань залоз внутрішньої секреції з ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Лабораторна діагностика, діагностичні тести в ендокринології. Навч. посіб.

Лабораторна діагностика, діагностичні тести в ендокринології. Навч. посіб.

120 с., 145х200, М'яка обкл.

У навчальному посібнику узагальнено та систематизовано діагностичні проби в ендокринології, проаналізовано показання та протипоказання до проведення тестів, вказано можливі побічні реакції. У посібнику висвітлено питання правил збору аналізів, їх ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Фітотерапія в гастроентерології. Навч. посіб.

Фітотерапія в гастроентерології. Навч. посіб.

296 с., 145х215, М'яка обкл.

Структура посібника «Фітотерапія в гастроентерології» представлена розділами: Передмова. Розділ І. Основні принципи фітотерапії. Розділ II, Біологічно активні сполуки рослин. Розділ III. Фармакогностична характеристика основних лікарських рослин, які використовуються при шлунково-кишкових захворюваннях. Розділ IV. Виготовлення лікарських форм у домашніх умовах. Розділ V. Фітотерапія в гастроентерології. Література, Алфавітний покажчик українських наукових назв ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Анатомия стресса. Ганс Селье и его последователи

Анатомия стресса. Ганс Селье и его последователи

128 с., 145х200, М'яка обкл.

Для современного человека стресс является повседневным явлением Однако от этого он не стал для нас менее безразличным. Более того, многие специалисты сходятся на том, что влияние стресса на нашу жизнь стало столь значительным, что приносит уже не только моральные страдания, но и ощутимый материальный ущерб. Причем не только отдельным людям, ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Гиперчуствительность к лекартственным препаратам. Руководство для врачей

Гиперчуствительность к лекартственным препаратам. Руководство для врачей

288  с., 145х200, М'яка  обкл.

Руководство посвящено актуальной проблеме современной медицины — лекарственной аллергии. В нем на современном теоретическом и клиническом уровнях рассмотрены вопросы этиологии и патогенеза гиперчувствительности к лекарственным ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Глюкокортикоїд - індукований остеопроз.

Глюкокортикоїд - індукований остеопроз.

240 с., 145х200, М'яка обкл.

Глюкокортикоїд-індукований остеопороз є серйозною проблемою для пацієнтів, які тривалий час приймають ГК.

Однак значна кількість досліджень свідчить про серйозні недоліки в організації допомоги пацієнтам із глюкокортикоїд-індукованим остеопорозом. Ця монографія покликана поліпшити розуміння проблеми глюкокортикоїд-індукованого остеопорозу і вдосконалити методи лікування і профілактики цього захворювання. Сподіваємося, що вона допоможе ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Захворювання шлунково-кишкового тракту, нирок та сечовивідних шляхів.

Захворювання шлунково-кишкового тракту, нирок та сечовивідних шляхів.

192 с., 145х200, М'яка обкл.

Алгоритми діагностично-лікувальних навичок і вмінь із внутрішніх хвороб для лікаря загальної (сімейної) практики.

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Психосоматична медицина

Психосоматична медицина

145х200, М'яка обкл.

У виданні представлено теоретичні засади психосоматичної медицини із акцентом на невирішених проблемах цього напрямку. На сучасному рівні подано теоретичні розробки психосоматичних взаємозв'язків. Докладно описано діагностичні методи із застосуванням психологічних тестів у т.ч. й власних розробок. Інтерес викликає схема комплексної терапії психосоматичних розладів на основі поєднання психотерапії, психофармакотерапії та психогігієни. У ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Сучасні технології та методи кардіореабілітації

Сучасні технології та методи кардіореабілітації

144  с., 145х200, М'яка  обкл.

У монографії узагальнені дані літератури та результати власних клінічних спостережень щодо загальних принципів та методів реабілітації кардіологічних хворих, в тому числі тих, які перенесли гострий коронарний синдром, неускладнений або ускладнений інфаркт міокарда. Перша частина книги присвячена детальним рекомендаціям з відбору пацієнтів у кардіореабілітаційні програми, стратифікації ризиків, побудові компонентів програми, підбору ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Ураження нирок при ревматичних захворюваннях: Навч. посібник

Ураження нирок при ревматичних захворюваннях: Навч. посібник

144  с., 145х215, М'яка  обкл.

Видання є першою в Україні спробою системно висвітити найважливіші психологічні, психіатричні та психокорекційні аспекти перинатального періоду. Охоплено період від зачаття до раннього постнатального періоду, проаналізоване зміни, які відбуваються в житті жінки, її сімейного середовища. Описані закономірності формування особистості немовляти залежно від перебігу перинатального періоду. Для лікарів-психіатрів, клінічних психологів, психотерапевтів, гінекологів, ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Практична психосоматика: діагностичні шкали.

Практична психосоматика: діагностичні шкали.

112 с., 145х200, М'яка обкл.

У другій, оновленій та доповненій, редакції навчального посібника з позиції психосоматичної медицини представлено діагностичні підходи до курації пацієнтів загальносоматичної практики в умовах сучасного агресивного соціуму. Проаналізовано проблеми гіподіагностики психічних розладів у пацієнтів соматичної практики, особливо за наявності одного або декількох хронічних неінфекційних захворювань. Наведено та пояснено наявність психосоматичних розладів у ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Головний біль. Навчальний посібник

Головний біль. Навчальний посібник

48 с., М'яка обкл.

У посібнику стисло викладено надання поетапних заходів і необхідних дій лікаря на етапі вторинної стаціонарної допомоги хворим із болем голови, де вчасна та якісна терапія дозволить покращити якість життя пацієнтів.

Для студентів медичного факультету вищих навчальних закладів другого (магістерського) рівня вищої освіти, лікарів інтернів-неврологів, неврологів, лікарів сімейної ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Вода и еда: правила здоровья

Вода и еда: правила здоровья

72 с., 145х200, М'яка обкл.

В брошюре представлены основные требования к водопотреблению и питанию с целью сохранения и укрепления здоровья. Показана возможность лечения тяжелых заболеваний при использовании структурированной воды. Даны основные принципы коррекции избыточной массы тела. Для оценки эффективности оздоровительных мероприятий в приложении представлена авторская система оценки количества здоровья человека, в соответствии с которой может ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Повідомити про наявність Закрити
Будь ласка, корректно заповніть вказане поле
*На даний електронний адрес буде відправлено повідомлення про доступність книги, її нову ціну та поновлений опис.
Повідомити про неточність Закрити
Будь ласка, корректно заповніть вказане поле
Будь ласка, опишіть неточність