Видавництво Навчальна книга – "Богдан" Купити електронні книги

Професіонал м.Київ

Книги цього видавництва

Лабораторний практикум з безпеки життєдіяльності

Лабораторний практикум з безпеки життєдіяльності

192 с., 145х200, М'яка обкл.

У навчальному посібнику запропоновано зміст і методику проведення лабораторно-практичних занять з фахової дисципліни «Безпека життєдіяльності» для майбутніх учителів природничих дисциплін. Дня студентів, викладачів вищих педагогічних навчальних закладів, слухачів системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, магістрів, аспірантів, учених; буде корисним педагогічним працівникам усіх ...

29.75 грн. До кошику або Відкласти
Фінанси: термінологічний словник

Фінанси: термінологічний словник

608 с., 145х200, Тверда обкл.

Фінансовий термінологічний словник містить понад 4000 термінів конкретного спрямування, відповідні додатки та список рекомендованої літератури. Тлумачення термінів подано з урахуванням чинного законодавства України. Словник розрахований на широке коло читачів: починаючи від фінансистів-, економістів- та інвесторів-практиків, науковців, викладачів та студентів (денної, заочної та дистанційної форм навчання) вищих навчальних закладів із економічним ...

Банківське право. Підручник.

Банківське право. Підручник.

544 с., 145х200, Тверда обкл.

У підручнику комплексно викладено базові характеристики банківського права, висвітлено суть і джерела банківського права, правове положення Національного банку України та комерційних банків, порядок здійснення банківських операцій. Розглянуто основні положення банківського права розвинутих країн. Наведено зразки банківських документів. Матеріал базується на чинному законодавстві та практиці його застосування. Розраховано на студентів, викладачів, ...

Ресурсні платежі та місцеві податки.

Ресурсні платежі та місцеві податки.

304 с., 145х200, Тверда обкл.

У навчальному посібнику розглянуто ресурсні платежі та місцеві пода і збори, встановлені чинним законодавством України та іншими нормат ними документами, як вагоме джерело доходів Державного бюджет) місцевих бюджетів. На основі законодавчих актів та інших матеріалів світлено значення зазначених платежів для бюджету, зосереджено уваг) порядку визначення платників, бази оподаткування, нарахування, справ; ...

Екологічний менеджмент і аудит.

Екологічний менеджмент і аудит.

112 с., 145х200, М'яка обкл.

У посібнику викладено загальні вимоги до управління навколи довищем, зроблено огляд стандартів в галузі екологічного меі порядок здійснення екологічного аудиту. Пропонується для студентів економічних та технічних спеціалі щих навчальних закладів для поглибленого вивчення еколог ...

19.85 грн. До кошику або Відкласти
Іноземні інвестиції.

Іноземні інвестиції.

336 с., 170х240, Тверда обкл.

У першій частині навчального посібника розглянуто теоретичні аспекти національної політики залучення іноземних інвестицій та їхній вплив на економічний розвиток приймаючої держави, державне регулювання допуску іноземних інвестицій (основні режими, система державних гарантій іноземним інвесторам, практика державного регулювання іноземних інвестицій). Особливу увагу приділено політиці стимулювання залучення іноземних інвестицій, рол приватизації в цьому ...

Управління конкурентноспроможністю підприємств.Навчальний посібн

Управління конкурентноспроможністю підприємств.Навчальний посібн

256 с., 145х200, М'яка обкл.

Навчальний посібник присвячений теорії конкуренції і конкурентоспроможності підприємств, вдосконаленню управління конкурентоспроможністю підприємств на основі маркетингу. У ньому розглянуті проблеми і специфіка управління конкурентоспроможністю підприємств в умовах ринкової економіки, запропонована методологія маркетингових досліджень управління конкурентоспроможністю підприємств. Особлива увага приділена вдосконаленню управління конкурентоспроможністю на основі маркетингу. Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності ...

54.65 грн. До кошику або Відкласти
Банківська діяльність (вітчизн. та заруб. досвід)

Банківська діяльність (вітчизн. та заруб. досвід)

320 с., 145х200, Тверда обкл.

Подається аналіз діяльності банківських систем України, розвинутою економікою та тих, що перебувають на перех етапі становлення ринкової економіки. Інформаційною базою для написання посібника послужили України, періодичні й аналітичні видання іноземних центі банків, монографії та статті вітчизняних та зарубіжних авто Навчальний посібник призначено для працівників банкії фінансових установ, викладачів, аспірантів та ...

Нормування праці.Навчально-практичний посібник

Нормування праці.Навчально-практичний посібник

368 с., 145х200, Тверда обкл.

В навчально-практичному посібнику викладено сучасні те практичні аспекти нормування праці в Україні. Розглянуті ви/ нормативи праці, методи їх встановлення, нормування праці ок горій робітників, методи дослідження витрат робочого часу, нормування праці на підприємствах, а також самонормування п{ Навчальний посібник розрахований на студентів економічі льностей ВНЗ, а також на підприємців, менеджерів ...

79.05 грн. До кошику або Відкласти
Організація міжнародних банківських операцій: Навч пос

Організація міжнародних банківських операцій: Навч пос

224 с., 145х200, Тверда обкл.

нтернаціоналізація економіки України, в тому числі і в банківські сфері. її інтеграція, розвиток інформаційних технологій з обміну фінаї сової інформації потребує поглибленого вивчення сутності банківсі ких операцій, а також формування високопрофесійних спеціалістів банківській сфері. Посібник дозволить більш системно розглянут методику організації та здійснення основних банківських операцій використанням міжнародного досвіду діяльності ...

41.85 грн. До кошику або Відкласти
Менеджмент якості

Менеджмент якості

320 с., 145х200, Тверда обкл.

Повідомити про неточність Закрити
Будь ласка, корректно заповніть вказане поле
Будь ласка, опишіть неточність