Видавництво Навчальна книга – "Богдан" Купити електронні книги

Безкоштовно доставляємо замовлення від 900 грн

Медицина м. Київ

Книги цього видавництва

Фармакогнозія: підручник. 3-є вид.

Фармакогнозія: підручник. 3-є вид.

504  с., 100х210, Тверда  обкл.

У третьому виданні підручнику згідно з новою навчальною програмою і ДФУ викладено найважливіші питання фармакогнозії. Підручник складається з двох частин — загальної та спеціальної. У загальній частині детально описано хімічний склад, організацію заготівлі, сушіння, пакування, зберігання лікарської рослинної сировини. Подано фармакогностичний аналіз, показники якості лікарської рослинної сировини. У спеціальній частині ...

Посібник з біологічної хімії «Крок 1. Стоматологія»: Навч. посіб.

Посібник з біологічної хімії «Крок 1. Стоматологія»: Навч. посіб.

360  с., 100х210, Тверда  обкл.

Навчальний посібник включає тестові завдання, що були представлені в екзаменаційних буклетах "Крок-1" затверджені базові тестові завдання центру тестування МОЗ України різних років, а також тести, створені викладачами кафедр медичних закладів вищої освіти України. Тестові завдання згруповані за темами, до кожного тестового завдання наведена правильна відповідь та подано її обґрунтування. Самостійна ...

Методи діагностики в клініці внутрішньої медицини: навч. посіб.

Методи діагностики в клініці внутрішньої медицини: навч. посіб.

1 008 с., 200х260, Тверда обкл.

У навчальному посібнику висвітлено сучасну інформацію про методи діагностики в клініці внутрішньої медицини з урахуванням рекомендацій провідних світових та європейських наукових товариств. Детально розглянуто питання фізикального, лабораторного та інструментального дослідження основних систем організму (серцево-судинної, дихальної, травної, опорно-рухової, сечовидільної, кровотвірної) та при алергійних захворюваннях. Для лікарів-практиків терапевтичного профілю (лікарів загальної практики ...

Здоров'я на вашому столі: наук.-попул. вид.

Здоров'я на вашому столі: наук.-попул. вид.

336 с., 130х200, Тверда обкл.

Книга відомого лікаря-дієтолога Світлани Ільїної «Здоров'я на вашому столі» адресована всім, хто хоче бути здоровим і подолати недугу. Наші далекі предки набагато краще за нас знали навколишній рослинний світ, добре розумілися на лікарських властивостях рослин, уміли їх збирати, заготовляти, лікуватися ними. Людина буде здоровішою, зробить своє життя щасливішим, якщо щодня ...

Фармакологія: підручник. 8-ме вид. переробл. та доп.

Фармакологія: підручник. 8-ме вид. переробл. та доп.

552 с., 145х215, Тверда обкл.

У сьомому виданні підручника містяться дані про сучасні лікарські засоби та загальні правила рецептури відповідно до вимог Болонської конвенції щодо реформування системи освіти. При його підготовці дотримано принципів фундаменталізації, міждисциплінарного зв'язку та проблемності. Відповідно до нової навчальної програми викладено найважливіші розділи фармакології. Наведено класифікацію та характеристику сучасних основних фармакологічних груп ...

Ендоскопічна і роботизована хірургія: навч. посіб. 2-ге вид.

Ендоскопічна і роботизована хірургія: навч. посіб. 2-ге вид.

558 с., 170х240, Тверда обкл.

У навчальному посібнику описано техніку більшості лапароскопічних, торакоскопічних, гінекологічних та ендоскопічних операцій. Зручна та відносно проста система викладення матеріалу (показання, протипоказання, передопераційне обстеження, набір необхідних інструментів, детальна техніка операцій, ускладнення та їх лікування), а також велика кількість ілюстрацій дають змогу використовувати посібник у повсякденній практиці. Докладно висвітлено ендоскопічний інструментарій і ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Психогенні психічні розлади

Психогенні психічні розлади

208 с., 150х185, Тверда обкл.

Навчально-методичний посібник присвячено історії, сучасним концептуальним моделям психосоціальної дезадаптації, етіопатологічним механізмам формування психогеній, питанням діагностики та сучасним поглядам на терапію. У ньому системно розглянуто історичні етапи та сучасний стан різноманітних аспектів психогенних психічних розладів. Книга є цінним джерелом для студентів медичних закладів вищої освіти зі спеціальностей «Психіатрія та наркологія», «Медична ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Реакція на важкий стрес та розлади адаптації. Посттравматичний стресовий розлад: навч. посіб.

Реакція на важкий стрес та розлади адаптації. Посттравматичний стресовий розлад: навч. посіб.

120 с., 150х185, Тверда обкл.

Навчальний посібник рекомендовано для поглибленого вивчення студентами медичних, педіатричних та стоматологічних факультетів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів фаху «Психіатрія та наркологія», а також може бути використаний магістрами та аспірантами фаху «Психіатрія та наркологія», «Психотерапія» та «Медична психологія». Для психологів, психіатрів, студентів магістерського рівня, аспірантів цього ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Депресія: погляд психотерапевта

Депресія: погляд психотерапевта

334 с., 100х210, Тверда обкл.

Якщо ви вважаєте себе невдахою і ваше життя не склалося, у вас знизився інтерес до того, що раніше подобалося, а всередині накопичуються злість і роздратування, якщо у вас погіршується настрій і жахають періодично думки про втрату сенсу життя та про те, що взагалі не варто жити, якщо почуваєтесь наче у ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Анестезіологія та інтенсивна терапія: підручник 2-е вид.

Анестезіологія та інтенсивна терапія: підручник 2-е вид.

360 с., 145х215, Тверда обкл.

Підручник розроблено відповідно до нової навчальної програми. Курс анестезіології та інтенсивної терапії закладає основи вивчення студентами невідкладних станів, при яких застосовують методи знеболювання й інтенсивної терапії. Опанування цих дисциплін інтегрується з вивченням внутрішньої медицини, педіатрії, фармакології, оскільки ґрунтується на набутті знань з клінічної фізіології дихальної, серцево-судинної систем, печінки, нирок тощо. ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Невідкладна інфектологія: навч. посіб. 3-тє вид.

Невідкладна інфектологія: навч. посіб. 3-тє вид.

143 с., 100х210, Тверда обкл.

У навчальному посібнику викладено сучасні уявлення про найпоширеніші невідкладні стани, які можуть ускладнювати перебіг інфекційних хвороб. Наведено їх визначення, актуальність, етіологію, патогенез, клінічні прояви й основні діагностичні ознаки, лікування, у тому числі алгоритми надання невідкладної допомоги на догоспіталь-ному та госпітальному етапах. Особливу увагу приділено шоку (інфекційно-токсичному, гіповолемічному, анафілактичному), гострій печінковій ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Сексологія і сексопатологія: підручник 2-ге вид.

Сексологія і сексопатологія: підручник 2-ге вид.

631 с., 170х240, Тверда обкл.

Підручник містить дані соціологічного, соціально-психологічного, фізіологічного, психологічного та клінічного вивчення сексуальності людини в теоретичному й практичному аспектах. Психологічні та соціальні аспекти сексуальної поведінки в нормі і при патології розглядаються на рівні цілого: індивід—пара—соціум. Структура підручника відповідає основному завданню — допомогти лікареві здобути теоретичні знання з питань сексології і цим сприяти ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Масаж дорослих і дітей: навч. посіб.

Масаж дорослих і дітей: навч. посіб.

215 с., 100х210, Тверда обкл.

У посібнику представлено розділи з гігієнічних основ масажних процедур та фізіологічного впливу масажу на організм людини. Детально описано техніку і методику масажу різних частин тіла людини в межах оздоровчого (гігієнічного) масажу. Значну увагу приділено опису лікувального масажу дітей від перших місяців до 3 років життя. Окремо представлено розділ лікувального масажу ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Основи медсестринства. Підручник. 3-є вид.

Основи медсестринства. Підручник. 3-є вид.

912 с., 200х260, Тверда обкл.

Друге видання підручника "Основи медсестринства" за структурою відповідає освітньо-професійним програмам підготовки спеціалістів за спеціальностями "Сестринська справа", "Лікувальна справа", "Акушерська справа". Описано засоби, форми та методи роботи молодших медичних працівників відповідно до навчального плану 2011 р. та вимог типової програми з дисципліни "Основи медсестринства" 2011 р., навчальних програм з питань сестринської, ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Малий атлас з анатомії: навч. посіб.  2-ге вид. Пер. з 5-го польськ. вид.

Малий атлас з анатомії: навч. посіб. 2-ге вид. Пер. з 5-го польськ. вид.

136  с., 170х240, Тверда  обкл.

У атласі в доступній формі систематизовано анатомію людини. Він користується великою популярністю. Видання насичене багатьма кольоровими ілюстраціями: вміщує 139 малюнків з пояснювальним текстом до кожного з них; додано 30 нових малюнків. Книга "Малий атлас з анатомії" буде корисною не лише для студентів, які вивчають анатомію людини, а й для тих, ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Медична хімія. Підручник 3-тє вид.

Медична хімія. Підручник 3-тє вид.

496 с., 170х240, Тверда обкл.

В книге представлены разнообразные интересные изделия из бисера. Стильная бижутерия и сумочки прекрасно дополнят одежду на дискотеке или школьном балу. Уникальный декор для сервировки стола и елочные украшения приятно удивят ваших близких и гостей. А юные мастерицы смогут всего за 12 (!) уроков освоить азы бисероплетения.

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Медсестринство у внутрішній медицині. Підручник 5-те вид.

Медсестринство у внутрішній медицині. Підручник 5-те вид.

536 с., 170х240, Тверда обкл.

Підручник відповідає типовій програмі для вищих медичних навчальних закладів І—III рівнів акредитації. Матеріал викладено відповідно до сучасних вимог, що висуваються до підручників. Зокрема узагальнено відомості про розвиток внутрішньої медицини як науки, наведено короткі історичні відомості, принципи організації і методи надання лікувально-профілактичної допомоги пацієнтам в Україні, а також визначення теоретичних положень, ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Медична фізіологія за Ґайтоном і Голлом : підручник: : пер. з англ. 14-го вид. : у 2 т. Т. 1

Медична фізіологія за Ґайтоном і Голлом : підручник: : пер. з англ. 14-го вид. : у 2 т. Т. 1

634 с., 210х275, Тверда обкл.

За здійснений переклад відповідає тільки TOB «Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина». Лікарі-практики й дослідники повинні завжди спиратися на власний досвід і знання під час оцінювання та використання будь-якої інформації, методів, лікарських засобів або експериментів, описаних у цьому виданні. Зокрема, з огляду на швидкий розвиток медичної науки, слід проводити незалежну перевірку діагнозів ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Медична мікробіологія. Посібник

Медична мікробіологія. Посібник

434 с., 210х275, Тверда обкл.

Пропонована книга - це переклад всесвітньо відомого посібника з медичної мікробіології, який витримав уже 19 видань і українською мовою виходить у 2 томах. Том 1 містить частини 1-3 («Біологія мікроорганізмів», «Інфекція та імунітет», «Бактеріальні збудники та зумовлені ними захворювання»), том 2 - частини 4-6 («Патогенез вірусних інфекцій та асоційованих хвороб», ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Лікувально-реабілітаційний масаж: навч. посіб.

Лікувально-реабілітаційний масаж: навч. посіб.

568 с., 157х225, Тверда обкл.

У навчальному посібнику висвітлено сучасні погляди на зміст, класифікацію, відмінні . особливості, фізіологічні механізми впливу, види масажу; техніку і методику виконання прийомів масажу та масажу окремих ділянок тіла, самомасаж; біоенергетичний захист та економізацію праці масажиста. Детально описано техніку і методику лікувально-реабілітаційного масажу при окремих захворюваннях (у терапії, неврології, хірургії, травматології, ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Основи імунології: функції та розлади імунної системи: посібник

Основи імунології: функції та розлади імунної системи: посібник

328 с., 145х215, Тверда обкл.

Цей сучасний, стислий, проте Ґрунтовний посібник з імунології створено професійним колективом авторів. Матеріал викладено в доступній формі, ілюстровано численними інформативними малюнками й таблицями, що дає змогу глибше зрозуміти найважливіші поняття й принципи функціонування імунної системи. Значну увагу приділено клінічним аспектам імунології, патогенезу хвороб та розробленню нових методів лікування. Висвітлено особливості ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
ЕКГ у практиці=The ECG in Practice: пер. 7-го англ. вид.

ЕКГ у практиці=The ECG in Practice: пер. 7-го англ. вид.

398 с., 200х260, М'яка обкл.

ЕКГ має багато різних варіантів як у здорових осіб, так і в пацієнтів з патологією серця та іншими захворюваннями. У посібнику основи увагу зосереджено саме на таких варіантах і до кожного з них наведено по кілька прикладів. Основна ідея цього видання полягає в тощ що ЕКГ слід інтерпретувати з урахуванням ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Медицина за Девідсоном: принципи і практика: 23-є видання: у 3 томах. Том 3 / за ред. Стюарта Г. Ралстона, Яна Д. Пенмана, Марка В.Дж. Стрекена, Річар

Медицина за Девідсоном: принципи і практика: 23-є видання: у 3 томах. Том 3 / за ред. Стюарта Г. Ралстона, Яна Д. Пенмана, Марка В.Дж. Стрекена, Річар

642 с., 210х275, Тверда обкл.

Від моменту першої публікації посібника «Медицина за Девідсоном: принципи і практика» кількість примірників, якими користуються студенти-медики, лікарі та інші фахівці галузі охорони здоров'я в усьому світі, сягає двох мільйонів. У 23-му виданні висвітлено патофізіологію та клінічні прояви найважливіших станів з основних спеціальностей внутрішньої медицини, описано методи обстеження пацієнтів, а також ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Філософія: підручник - 3-є вид.

Філософія: підручник - 3-є вид.

216 с., 145х215, Тверда обкл.

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Клінічне акушерство та гінекологія: Навч. посіб.: Пер. 4-го англ. вид.

Клінічне акушерство та гінекологія: Навч. посіб.: Пер. 4-го англ. вид.

454 с., 200х260, Тверда обкл.

Четверте видання навчального посібника отримало високу оцінку фахівців та студентів у всьому світі. У ньому наведено фундаментальну інформацію з клінічного акушерства та гінекології. Висвітлено численні питання, що постають перед акушерством і гінекологією: від етичних аспектів штучного запліднення до глобальної значущості контрацепції, лікування онкогінекологічних захворювань та проблем пренатальної діагностики. Додано розділ ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Гістологія: підручник і атлас: З основами клітинної і молекулярної біології. У 2-х томах. Том 1

Гістологія: підручник і атлас: З основами клітинної і молекулярної біології. У 2-х томах. Том 1

462 с., 210х275, Тверда обкл.

Це видання стане корисним джерелом для тих, хто прагне осягнути фундаментальні основи і клінічні аспекти гістології. Викладена у підручнику сучасна й актуальна інформація слугує надійним підґрунтям для подальших наукових досліджень та клінічного застосування. Як і в попередніх виданнях, у цій книзі поєднано підручник і атлас: стандартні для підручника описи гістологічних ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
товари 1 - 30 з 59 Початок | Поперед. | 1 2 | Наст. | Кінець
Повідомити про наявність Закрити
Будь ласка, корректно заповніть вказане поле
*На даний електронний адрес буде відправлено повідомлення про доступність книги, її нову ціну та поновлений опис.
Повідомити про неточність Закрити
Будь ласка, корректно заповніть вказане поле
Будь ласка, опишіть неточність