Видавництво Навчальна книга – "Богдан" Купити електронні книги
Алгебра. Підручник для 7 класу (2015)
Переглянути книгу

Алгебра. Підручник для 7 класу (2015)

Безкоштовно доставляємо замовлення від 900 грн.

Немає в наявності

Зміст

§1. Алгебраїчні вирази. Перетворення одночленів
9
Чи випадково числові значення виразу для різних значень
х
виявилися однаковими?
Для відповіді на це запитання спростимо даний вираз, скорис
-
тавшись правилом ділення суми на число. Маємо:
(4
х
+ 96) : 4 –
х
=
4
х
: 4 + 96 : 4 –
х
=
х
+ 24 –
х
=
24.
Тепер очевидно, що яким би не було значення
х
, значення
виразу дорівнюватиме 24. Тому кажуть, що значення виразу
(4
х
+ 96) : 4 –
х
не залежить
від значення
х
.
Приклад 2.
Обчислюючи значення виразу
2
5
b
b
-
,
коли
b
=
5, діста
-
немо числовий вираз
25
55
-
,
який не має значення, бо знаменник
дробу дорівнює нулю. У такому разі кажуть, що, коли
b
=
5, вираз
2
5
b
b
-
не має смислу
.
Вираз
34
1
2
a
a
+
-
не має смислу, коли
а
=
1 та
а
=
–1. Поясніть, чому.
Алгебраїчний вираз, який не містить ділення на змінну, нази
-
вається
цілим виразом
. Далі ми розглядатимемо перетворення
цілих виразів.
Як назвати вираз.
Обчислюючи значення виразу (
а
– 2)(
а
+ 4),
слід виконувати дії в такій послідовності:
1) віднімання в перших дужках;
2) додавання у других дужках;
3) множення першого результату на другий.
Назву результату дії, яку в процесі знаходження значення ви
-
разу виконують останньою, поширюють на назву самого виразу.
У даному випадку остання дія ― множення, її результатом є до
-
буток. Тому даний вираз є добутком виразів
а
– 2 і
а
+ 4. У свою
чергу,
а
– 2 — це різниця чисел
а
і 2, а
а
+ 4 ― сума чисел
а
і 4.
Отже, остаточна назва виразу (
а
– 2)(
а
+ 4) така: добуток різниці
чисел
а
і 2 та суми чисел
а
і 4.

Повідомити про неточність Закрити
Будь ласка, корректно заповніть вказане поле
Будь ласка, опишіть неточність