Видавництво Навчальна книга – "Богдан" Купити електронні книги

Либідь м.Київ

Книги цього видавництва

Анатомія людини: підручник

Анатомія людини: підручник

384  с., 145х200, М'яка  обкл.

119,00 грн. До кошику або Відкласти
Історія української ікони Х-ХХ ст.

Історія української ікони Х-ХХ ст.

440  с., 340х490, Тверда  обкл.

У книзі розкриваються особливості розвитку української ікони від хрещення Київської Русі до кінця XX ст. Дається періодизація історії ікономалювання, характеризуються стилі й специфічні риси української ікони, які відрізняють її від творів інших ікономалярських національних шкіл, аналізуються осередки та школи ікономалювання. Значна увага приділяється продовженню національних ікономалярських традицій у діаспорі. Для ...

231,00 грн. До кошику або Відкласти
Антична література. Підручник.

Антична література. Підручник.

718  с., 145х200, Тверда  обкл.

Простежуються основні закономірності розвитку античної літе й культури. Головну увагу приділено періодам найвищого піди греко-римської літератури, життю і творчості найвидатніших ан письменників. Підручник насичений ретельно дібраними поете прикладами, широко ілюстрований. Для студентів вищих навчальних ...

83,00 грн. До кошику або Відкласти
Українська мова. Підручник

Українська мова. Підручник

640  с., 130х200, Тверда  обкл.

Підручник містить відомості про походження, розвиток і структуру сучасної української мови як цілісної функціональної системи. Розглянуто її усну (звучання) і писемну (правопис) форми. Деякі мовні явища висвітлено по-новому. Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисний для тих, хто самостійно підвищує свої знання з української мови.

79,00 грн. До кошику або Відкласти
Історія психології: ХIХ- поч ХХ ст Навч пос

Історія психології: ХIХ- поч ХХ ст Навч пос

832  с., 145х200, Тверда  обкл.

Книжка продовжує цикл посібників автора з історії всесвітньої психології та охоплює складний і суперечливий період XIX — початку XX ст., пов'язаний із принципами дії та післядії у структурі вчинку. Поряд із висвітленням психологічної спадщини багатьох видатних мислителів розробляються малодосліджені проблеми соціальної психології. Для студентів, викладачів, науковців, усіх, хто цікавиться історією ...

99,00 грн. До кошику або Відкласти
Україна. Історія.

Україна. Історія.

720  с., 130х200, М'яка  обкл.

«Історія України» Ореста Субтельного - ґрунтовний підручник з української історії нерадянського штабу, на якому згодом вчилося не одне покоління вітчизняних студентів. Підручник став справжньою класикою навчально-історичної літератури, перевидавався в нашій державі десятки ...

70,00 грн. До кошику або Відкласти
Історичні портрети

Історичні портрети

428  с., Тверда  обкл.

У книзі професора київського Університету Св. Володимира В. С. Ікопникова (1841 — 1923) вміщено класичні нариси з історії Східної Європи та історичні портрети XIV — початку XIX ст. Глибока ерудиція та літературний хист дали змогу автору майстерно змалювати постаті діячів Новгородської республіки,Московського царства XVI ст.,Смути початку XVII ст. та Російської ...

46,50 грн. До кошику або Відкласти
Нові вірші Пушкіна і Шевченка

Нові вірші Пушкіна і Шевченка

88  с., 107х165, М'яка  обкл.

Ще древні твердили: «Книжки мають свою долю». За самим фактом закордонного видання збірничка гострополітичних поезій Шевченка (вкупі з кількома творами Пушкіна) криється таємничий, манливий і нелегко розгадуваний епізод драматичної Шевченкової долі й долі його слова — переслідуваного, оточеного хижою увагою цензорів та жандармів, відгороджуваного від читача, від народу, але невпокореного, ...

54,50 грн. До кошику або Відкласти
Історія психології ХVII ст Епоха Просвітництва

Історія психології ХVII ст Епоха Просвітництва

1 000  с., 145х200, Тверда  обкл.

Книжка, що є продовженням циклу історико-психологічних праць відомого вітчизняного психолога й філософа, охоплює наступні за Відродженням епохи Бароко та Просвітництва (XVII—XVIII ст.). У тісному зв'язку з громадянською та культурною історією висвітлюються оригінальні погляди на людину та її місце у світобудові. Поряд із загальновідомими іменами західноєвропейських мислителів представлено психологічні розробки їхніх ...

78,00 грн. До кошику або Відкласти
Руфін і Прісцілла: драма у п'яти діях

Руфін і Прісцілла: драма у п'яти діях

200  с., 205х290, Тверда  обкл.

Поневолення залишається поневоленням — хоч би якими шляхетними гаслами воно прикривалося. Ця думка, проголошувана у драмі на тлі давньоримських декорацій, прямо стосується пророчо передбаченої поетесою тоталітарної перспективи XX століття. Для широкого кола читачів.

64,00 грн. До кошику або Відкласти
Річка Геракліта (мала)

Річка Геракліта (мала)

288 с., 135х150, Тверда обкл.

Літературно-філософські роздуми видатної української поетеси виливаються у багатоголосну симфонічну поему, де тріумфує неприборкана стихія людських почуттів. У пропонованій читачеві версії «Річки Геракліта» відсутні аудіодиск із записом поезій, які читає автор, і літературознавча стаття Дмитра Дроздовського, вміщені у подарунковому виданні. Для широкого читацького ...

132,00 грн. До кошику або Відкласти
Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки

Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки

480  с., 145х200, М'яка  обкл.

У збірнику вміщено матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з теоретичних, прикладних та науково-експериментальних досліджень, присвячених актуальним питанням психології. Для науковців, викладачів, соціальних працівників, практичних психологів, студентів.

46,50 грн. До кошику або Відкласти
Історія психології: Стародавній світ Середні віки

Історія психології: Стародавній світ Середні віки

916  с., 145х200, Тверда  обкл.

На широкому цивілізаційному тлі показано основні етапи й закономірності становлення психологічних поглядів від первісності до XVII ст. Використання вчин-кового принципу в історії психології дає змогу глибоко розкрити особливості психологічного мислення європейських та східних народів у різні історичні епохи. Для студентів, викладачів, науковців, усіх, хто цікавиться історією психологічної науки.

99,00 грн. До кошику або Відкласти
Історія психології ХХст.: навч. пос.

Історія психології ХХст.: навч. пос.

1 056  с., 145х200, Тверда  обкл.

209,00 грн. До кошику або Відкласти
Психологічне пізнання: історія, логіка, психологія

Психологічне пізнання: історія, логіка, психологія

520  с., 145х200, Тверда  обкл.

Психологічне пізнання подано як предмет історичного, наукознавчого, методологічного аналізу. Висвітлено закономірності, напрями, тенденції розвитку психологічної науки. Проаналізовано творчість видатних психологів XX ст. — Л. С. Виготського, С. А. Рубінштейна, В. А. Роменця, викладено їхні ідеї, схарактеризовано особливості вирішення ними проблем психології, поступ думки, простежено долю ідей у працях учнів та ...

152,00 грн. До кошику або Відкласти
Хрестоматія з Історії західних і південних слов'ян: навч. посібник

Хрестоматія з Історії західних і південних слов'ян: навч. посібник

416 с., 145х200, Тверда обкл.

Вміщено найважливіші документальні джерела з давньої та середньовічної доби історії слов'ян. Тематично представлені господарство, культура, суспільство, політичні інститути, релігія, повсякденне життя людини та світ речей, що її оточують. Матеріал систематизовано і впорядковано за хронологічно-терито-ріальним принципом, супроводжено характеристикою джерел та коментарем. Для студентів вищих навчальних закладів.

71,05 грн. До кошику або Відкласти
Таємничий світ ляльки-мотанки

Таємничий світ ляльки-мотанки

200  с., 145х200, М'яка  обкл.

Запрошуємо всіх охочих до манливого світу ляльки-мотанки, яка є віддзеркаленням прадавньої культури, традицій і світовідчуття наших пращурів. Лялька-мотанка — не лише певний культурний символ. Це й потужний хатньо-побутовий оберіг, і обрядовий атрибут, і забавка для дітей і дорослих, і оригінальний сувенір, і прикраса інтер'єру оселі. Дізнатися про різновиди й призначення ...

96,00 грн. До кошику або Відкласти
Культура слова: Мовностилістичні поради. 4-те вид.

Культура слова: Мовностилістичні поради. 4-те вид.

272  с., 130х200, М'яка  обкл.

Даються поради щодо вибору лексичних, вимовних, наголосових, морфологічних та синтаксичних варіантів для найкращого висловлення думки в різних стилях сучасної української літературної мови. Видання доповнене новітніми спостереженнями автора та його численних дописувачів. Для, науковців, редакторів, лекторів, журналістів, викладачів, студентів, широкого загалу ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
У літературі й навколо

У літературі й навколо

424  с., 145х215, Тверда  обкл.

Колишніх «шістдесятників», мабуть, не буває. Тож автор цієї книжки чимало років поспіль щиро переймається проблемами, котрі часто-густо виходять за межі літературні, наближаючись до масштабних буттєвих узагальнень. Для широкого читацького ...

186,00 грн. До кошику або Відкласти
Душа моя мов має крилами...

Душа моя мов має крилами...

352  с., 220х290, Тверда  обкл.

У ювілейному білінгвальному виданні якнайширше представлено поезії та поеми класика російської літератури в блискучих українських перекладах І. Франка, М. Старицького, М. Зерова, М. Рильського, Л. Первомайського, В. Сосюри та ін. Деякі переклади ніколи не друкувалися після першої публікації. В оглядовій статті розкривається тема «Лєрмонтов і Україна». Книжку ілюстровано малюнками М. ...

176,10 грн. До кошику або Відкласти
Микола Гоголь у Москві: авторська енциклопедія-хроноскоп.

Микола Гоголь у Москві: авторська енциклопедія-хроноскоп.

544  с., 205х290, Тверда  обкл.

Масштабна авторська енциклопедія-хроноскоп «Микола Гоголь у Москві» розповідає про українського генія в живому московському контексті його часів. Автор висвітлює дружні стосунки Гоголя з великими московськими українцями — Михайлом Щепкіним, Михайлом Максимовичем, Осипом Бодянським. Створено панораму гоголівських пам'ятних адрес і місць у Москві. Значну частину їх подано в ілюстраціях. Унікальність видання ...

220,10 грн. До кошику або Відкласти
Місто днів: Поезії

Місто днів: Поезії

528 с., Наименование>ФорматНаименование> , Тверда обкл.

У книзі зібрано поетичні твори й переклади сучасних поетів Валерія Шевчука, відомого як прозаїк, літературознавець та історик. Так склалося, що, почавши літературну діяльність як поет, він ніколи не друкував своїх віршів, хоч писав їх проздовж творчого життя, подавши хіба зразки тієї поезії у своїх спогадових писаннях. Тож можна сказати, що ...

112,85 грн. До кошику або Відкласти
Не окремо взяте життя

Не окремо взяте життя

760 с., 170х240, Тверда обкл.

Це - найповніше зібрання спогадів і роздумів видатного письменника, вченого й громадського діяча - нашого сучасника, людини, якій є що сказати світові. Для широкого читацького ...

128,95 грн. До кошику або Відкласти
Українське слово для всіх і для кожного

Українське слово для всіх і для кожного

360 с., 145х200, Тверда обкл.

У виданні містяться спостереження над традиційними й новими явищами в українській літературній мові, даються поради щодо вибору найкращих варіантів висловлення думки в галузі лексики, вимови, наголосу, морфології, синтаксису, стилістики, фразеології. Наводяться способи відтворення українських та іншомовних топонімів, антропонімів, етнонімів як окремих лексичних одиниць та як складників фразеологізмів. Розділ «Роздуми й ...

132,00 грн. До кошику або Відкласти
Вогонь, що не згаса...

Вогонь, що не згаса...

640  с., 145х200, Тверда  обкл.

Головні герої цієї книги — «вожді-поети», «поети-генерали» легіону Січових стрільців, співці «розстріляного відродження», доби Резистансу (поети-воїни УПА) та поети-шістдесятники. Усі вони творили національно-художню історію України XX ст. з її драматичними, героїко-оптимістичними і трагічними перипетіями. Автор веде також мову про модерністичні напрями української поезії періоду МІЖВОЄННЯ (1914 — 1939). Для широкого ...

280,00 грн. До кошику або Відкласти
товари 1 - 30 з 70 Початок | Поперед. | 1 2 3 | Наст. | Кінець
Повідомити про наявність Закрити
Будь ласка, корректно заповніть вказане поле
*На даний електронний адрес буде відправлено повідомлення про доступність книги, її нову ціну та поновлений опис.
Повідомити про неточність Закрити
Будь ласка, корректно заповніть вказане поле
Будь ласка, опишіть неточність