Видавництво Навчальна книга – "Богдан" Купити електронні книги

Математика. Природничі науки

Сортувати по: Виводити по:
Подарункові видання
Вища математика (Модульна технологія навчання) Кн.2 784  с., 145х200, Тверда  обкл.

У посібнику навчальний матеріал викладено на базі модульної технології вивчення вищої математики. В другій частині навчального посібника викладено ті розділи вищої математики, що вивчаються, як правило, на другому курсі вищих навчальних закладів технічного і економічного профілів. Навчальний матеріал викладено у вигляді логічно завершених розділів -модулів. Модуль складається з трьох частин ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Империя звезд,или Белые карлики и черные дыры.(Galileo) 496  с., 130х200, Тверда  обкл.

Артур Миллер, известный американский историк науки (сейчас живет в Лондоне), повествует о выдающихся открытиях астрофизиков XX века. В центре рассказа - судьба индийского физика, лауреата Нобелевской премии Субрахманьяна Чандрасекара, чьи теории во многом сформировали наши сегодняшние представления о Вселенной. Книга Миллера - об эволюции звезд, о белых карликах, красных гигантах, ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Вища математика (Модульна технологія навчання) Кн.1 680  с., 145х200, Тверда  обкл.

У посібнику навчальний матеріал викладено на базі мо вивчення вищої математики. В першій частині навчального посібника викладено ті тематики, які вивчаються на першому курсі вищих наї технічного і економічного профілів. Навчальний матеріал викладено у вигляді логічно за - модулів. Модуль складається з двох або трьох частин - м ний мікромодуль ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Нарисна геометрія. Підручник 440  с., 170х240, Тверда  обкл.

У підручнику розглядається: розділ І - „Паралельність і перпендикулярність"; розділ II - Методи перетворення ортогональних проекцій"; розділ III -„Поверхні", викладених у п'ятнадцяти темах. Матеріал підручника викладений в розширеному обсязі й охоплює інформацію по утворенню проекцій, виконанню проекцій точок, прямих, площин, поверхонь та їх взаємного розташування, - як елементів-визначників технічного виробу. ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Физические основы механики: уч. пос. 368  с., 130х200, Тверда  обкл.

Изложены основы ньютоновой механики и элементы релятивистской механики. Рассмотрены законы сохранения, а также колебательное движение и движение жидкостей и газов на примере механических волн в упругих средах. В главах, посвященных релятивистскому движению, приведены краткие математические сведения о четырехмерных векторах и тензорах. В конце отдельных разделов подробно разобраны решения задач, которые ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Русская Атлантида:К истории древних цивилизаций и народов.(Тайная история человечества) 288 с., 130х200, Тверда обкл.

Легенда об Атлантиде уже третье тысячелетие не дает покоя человечеству. Но существовала ли эта загадочная цивилизация? Если да, то когда и где? Как толковать свидетельства древних? Атлантида - загадка как для геологов, геофизиков, сейсмологов, океанологов, так и для историков, археологов, искусствоведов и людей, изучающих античные культуры. Однако автор, И.Кольцов, дает ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Вища математика: Збірник задач. Навч. посібник. 480  с., 145х200, Тверда  обкл.

Збірник задач складено на основі досвіду роботи авторів у технічних ві навчальних закладах. Послідовність розділів, означення, умови задач і символі основному відповідають підручнику В.П.Дубовика І.І. Юрика «Вища математика* Ігнатекс-У країна - 2009, 2010, 2011). У кожному параграфі умовам задач перед короткі теоретичні відомості, які містять основні формули, означення і деякі ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Зоологія. Навч. пос. 290  с., 145х200, М'яка  обкл.

Навчальний посібник створено з урахуванням завдань навчального курсу «Зоологія», передбачених програмою вищої педагогічної школи для студентів небіологічних спеціальностей. За структурою навчальний посібник побудований як курс лекцій. Наведені у посібнику таблиці, схеми сприятимуть систематизації знань студентів. Після викладу навчального матеріалу в посібнику вміщено запитання для самоперевірки знань студентів, рекомендовану літературу, науково-популярну ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Математична статистика. Навч. пос. 304  с., 145х200, М'яка  обкл.

Розкриваються основи теорії ймовірностей та математичної статистики: предмет, методи, базові категорії, показники тенденцій і мінливості сукупностей, статистичне оцінювання, перевірка статистичних гіпотез з використанням параметричних і непараметричних критеріїв, кореляційний, регресійний, дисперсійний аналіз. Розглядаються технологічні прийоми і способи комп'ютерної реалізації статистичної обробки даних на базі табличного процесора MS Excel, організація діалогового інтерфейсу. ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Договори в екологічному праві України 216  с., 145х200, Тверда  обкл.

У посібнику висвітлено питання теорії публічного за характером до-звільно-договірного правового регулювання природокористування, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки як міжгалузевого інституту екологічного права. У ньому розкриваються загальні теоретико-правові положення щодо поняття, сутності, видів, підстав виникнення і припинення еколого-договірних зобов'язань, висвітлюються питання співвідношення договорів в екологічному праві з договорами ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Алгебра и аналитическая геометрия. Т. 1 + Т.2 130х200, М'яка  обкл.

Книг а представляет собой первую часть второго тома задачника по объединенному курсу линейной алгебры и аналитической геометрии. Каждый раздел содержит теоретическое введение, примеры решения типовых задач и большое число задач для семинарских занятий и самостоятельной работы студентов. Задачи снабжены ответами и указаниями. Книга тесно связана с учебником Ильина В. А., ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Фундаментальные законы классической физики 132  с., 130х200, М'яка  обкл.

зики. Рассказывается о том, как законы открывают, как они связаны друг с другом, что между ними общего и каковы их особенности. Показаны простота и сложность законов физики, их симметрия и асимметрия, а также общие представления о законах сохранения массы, энергии, импульса, заряда и других физических величин. Книга дополнена разработкой автора, ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
товари 1 - 12 з 161 Початок | Поперед. | 1 2 3 4 5 | Наст. | Кінець
Показати наступні 10 елементів

Повідомити про наявність Закрити
Будь ласка, корректно заповніть вказане поле
*На даний електронний адрес буде відправлено повідомлення про доступність книги, її нову ціну та поновлений опис.
Повідомити про неточність Закрити
Будь ласка, корректно заповніть вказане поле
Будь ласка, опишіть неточність