Видавництво Навчальна книга – "Богдан" Купити електронні книги

Каталог

Підписатись на розсилку

Нова продукція Інтернет магазину
Новини Інтернет магазину Богдан

Фінанси. Банківська справа. Фондовий ринок. Страхування

Сортувати по: Виводити по:
Подарункові видання

Фінанси. Банківська справа. Фондовий ринок. Страхування

Сучасні технології фінансового аналізу. 148  с., М'яка  обкл.

Розглянуто систему сучасних світових та вітчизняних методів і прийомів фінансового аналізу. Ураховано чинні в Україні законодавчі, нормативні та інструктивні документи з питань фінансового аналізу. Розкрито особливості цільової діагностики фінансового стану підприємства: подат-коспроможність, інвестиційна привабливість, імовірність банкрутства, кредитоспроможність, конкурентоспроможність при участі в торгах. Виклад методів і технологій фінансового аналізу супроводжується прикладами ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Фінансовий облік Підручник 704  с., 130х200, Тверда  обкл.

У підручнику системно викладено основні принципи і методи організації фінансового обліку для підприємств, які займаються різними видами діяльності, значну увагу приділено проблемам практичного відображення на рахунках фінансового (бухгалтерського) обліку різноманітних операцій, складання фінансової і балансової звітності відповідно до вимог чинного законодавства і діючих положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Для студентів вищих ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Фінансовий облік. Навчальний посібник 608  с., 130х200, Тверда  обкл.

Здійснення бухгалтерського обліку передбачає дотримання загальних і специфічних правил та процедур, сутність яких з'ясовано у пропонованому навчальному посібнику. У ньому детально і послідовно розкрито теми дисциплін «Фінансовий облік І» і «Фінансовий облік II» з огляду на вимоги нового Податкового кодексу України стосовно бухгалтерської та фінансової діяльності, чинного законодавства і Національних ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Фінанси. Навч. пос. 352 с., 145х215, Тверда обкл.

Посібник підготовлено з метою надання допомоги в вивченні нормативною курсу "Фінанси". В ньому висвітлено питання формування і використання державних фінансів, фінансових ресурсів громадян, акціонерних товариств та розвитку міжнародних фінансів. В окремі розділи виділені: приватизація державного майна; проведення орендних, лізингових та концесійних операцій, залучення і погашення державного кредиту; обслуговування державного боргу; ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Фінансовий облік. Підручник 551  с., 145х200, Тверда  обкл.

Підручник підготовлено відповідно до типової освітньо-професійної програми курсів «Фінансовий облік І» та «Фінансовий облік II» з підготовки бакалаврів за спеціальністю «Облік і аудит». Його структура відповідає типовій програмі та діючому Плану рахунків бухгалтерського обліку, де окремими розділами визначаються загальні принципи бухгалтерського обліку, облік активів, капіталу та зобов'язань. Розкриваються господарські процеси ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Місцеві фінанси.Навч.пос. 328  с., Тверда  обкл.

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Фінансовий аналіз: Навч. пос. 815  с., 170х240, Тверда  обкл.

У посібнику висвітлено найважливіші питання фінансового аналізу за переліком тем відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти Міністерства освіти і науки України, а саме: теоретичні засади, інформаційне забезпечення фінансового аналізу, аналіз майна підприємства, оборотних активів, джерел формування капіталу підприємств, грошових потоків, ліквідності та платоспроможності, фінансової стійкості, кредитоспроможності, ділової активності, прибутковості та ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Міжнародні фінанси. Навч. посібник 548  с., 145х200, М'яка  обкл.

У посібнику розглянуто сутність міжнародних фінансів, розвиток та сучасний стан світової валютної системи, глобалізацію світового фінансового середовища, діяльність міжнародних валютних, фондових, кредитних ринків, особливості діяльності транснаціональних компаній на світових фінансових ринках та ін. Для викладачів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. а також фахівців-пракшків у галузі міжнародних фінансових відносин.

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Кредитування і контроль: начально-методичний пос. 296 с., 130х200, М'яка обкл.

У навчальному посібнику викладені головні теоретичні відомості щодо кредитування і контролю банківської діяльності з тлумаченнями ключових понять, запропоновано комплекс різноманітних дидактичних матеріалів: схеми, добірки ситуацій та тестів для самоконтролю, список рекомендованої літератури. Навчальний посібник складається із трьох модулів: Модуль 1. Засади банківського кредитування та методи мінімізації кредитного ризику. Модуль 2. ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Іпотека. Навч. пос. 445  с., 145х215, Тверда  обкл.

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Соціальне страхування Навч. посіб. 496  с., 145х200, Тверда  обкл.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми з навчальної дисципліни «Соціальне страхування», яку включено до навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності «Фінанси і кредит». У посібнику розглянуте широке коло питань соціального страхування. Висвітлено теоретичні основи функціонування системи соціального страхування, проаналізовано зарубіжний досвід його організації, дано характеристику усіх видів соціального страхування в ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
товари 25 - 36 з 59 Початок | Поперед. | 1 2 3 4 5 | Наст. | Кінець
Показати наступні 10 елементів

Повідомити про наявність Закрити
Будь ласка, корректно заповніть вказане поле
*На даний електронний адрес буде відправлено повідомлення про доступність книги, її нову ціну та поновлений опис.
Повідомити про неточність Закрити
Будь ласка, корректно заповніть вказане поле
Будь ласка, опишіть неточність